Šťastný Nový rok 2021

Nech túžba a odvaha vedú naše činy a zdravý rozum nech ich riadi.

Nech nám všetkým Nový rok 2021 prinesie veľa inšpirácií a radosti.

Snívajme. Veď sny riadia naše túžby a túžby naše sny.

Buďme šťastní. Cválajme so šťastím a láskou a nebehajme za nimi. 

Buďme statoční. Odvážni žiť, konať a nebáť sa, že niečo bude inak.

Buďme zdraví.  Aby bol duch a telo v rovnováhe. A my s nimi.

Ľubomíra Hnátová