Kocky sú hodené

 Prekročili ste niekedy svoj RUBIKON? 

Rozhodovali ste sa niekedy tak, že ste „stavili všetko na jednu kartu“?

 "Alea iacta est" alebo „prekročiť Rubikon“ je latinské pomenovanie dôležitého rozhodnutia. Znamená jasné a stručné označenie stavu či situácie, kedy už nemožno cúvnuť. Rozhodnutie je nezvratné. Tento slávny výrok súvisí s rímskym vojvodcom Juliom Cézarom.

Vyriekol ho vraj 10. januára roku 49 p.n.l.  kedy viedol svoju armádu cez rieku Rubikon v severnom Taliansku. V rímskom práve bola klauzula, ktorou sa zakazovalo ktorémukoľvek generálovi prekročiť rieku so stálym vojskom. Rieka bola považovaná za hranicu medzi rímskou provinciou Gáliou (predalpská Gália) a Talianskom. Zákon tak chránil republiku pred vnútornou vojenskou hrozbou.

Gaius Iulius Caesar si dovolil prekročiť pomyselnú dohodnutú hranicu a tým nedodržať zákon. Tak sa začala dlhá občianska vojna Cézara proti rímskemu senátu vedeným Pompeom.

Caesar (cisár z veľkofilmu Kleopatra) šiel do obrovského rizika, pretože mal malú podporu zopár regiónov z okolia Ríma. Ale v bitke pri Farsale po prekročení Rubikonu Pompea porazil a stal sa neobmedzeným pánom Ríma. Roku 46 p.n.l. ho zvolili za cisára. Pompeus musel odstúpiť.

Cézar sa stal diktátorom a republika rímska prestala existovať.

Podľa Plutarcha i Suetonia túto frázu vyriekol i po grécky, aj po latinsky.

 

Čo s tým majú spoločné kocky?

Rubikon nemá nič spoločné s Rubikovou kockou, hoci sa kociek nepriamo týka. Za čias panovníka Caesara sa Rimania hrávali v kocky.

PS: Fráza „Alea iacta est“ má svoje miesto i v reklame. Motív kociek, dômyselne využívajúci tvar fľaše (ako kocka, doslova) má nový, extra panenský olivový olej. Autor názvu, brandu a dizajnu využil miesto a dejiny olivového hája, v ktorom sa olej produkuje. Pár kilometrov od neho sa nachádzajú rímske ruiny. Práve v nich sa v rámci archeologického výskumu našli hazardné hry a mince zo starovekého Ríma (lokalita Lumbrales, Salamanca).

PS: Rieka nesie meno antickej rieky Rubikon, dlhej 80 km. Či je dnešná rieky tá pôvodná, o tom sa stále vedú spory. Slávny výrok však zostal v nezmenej podobe.

I Jola v mojej knihe sa rozhodla „prekročiť Rubikon“. Kto už knihu stihol prečítať vie, kedy.

Jeden z kurzov, na ktoré je upútavka na hlavnej stránke má názov “Rozhodovanie a intuícia“. Rozhodnúť sa „staviť všetko na jednu kartu“, „prekročiť Rubikon“, „kocky sú hodené“ (frazeologické spojenia, ktorých synonymom je v našom jazyku i „spáliť mosty“) nemusí byť vždy prínosom, ak človek nie je Cézarom. Možností je viac.

Ale o tom už viac na kurze.

 www.romanopis.sk